Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę zestawu nagłośnieniowo – oświetleniowego”

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Zakup i dostawa zestawu nagłośnieniowo – oświetleniowego” w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami (zapytanie ofertowe, formularz oferty, wzór umowy ) dostępnymi poniżej.

UWAGA!

Formularze zapytania ofertowego i oferty zostały zaktualizowane!

 

Zamówienie realizowane w ramach zadania „Zaplecze kultury 2020”.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

2_2020-zapytanie-ofertowe-zakup-zestawu-nagłośnieniowo-oświetleniowego-9_09_2020-poprawione

formularz ofertowy do nagłośnienia poprawiony

2_2020 zapytanie ofertowe zakup zestawu nagłośnieniowo-oświetleniowego 8_09_2020

2_2020 zapytanie ofertowe zakup zestawu nagłośnieniowo-oświetleniowego 8_09_2020

formularz ofertowy do nagłośnienia

formularz ofertowy do nagłośnienia

umowa na zestaw nagłośnieniowo-oświetleniowy