Archiwum dla kategorii ‘Regulaminy’

Regulamin korzystania ze zbiorów

Regulamin korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku i jej filii  :: obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. :: Postanowienia ogólne §1. 1. Zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku i jej filii, zwanej dalej GBP, są udostępniane wszystkim zainteresowanym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i […]

Regulamin czytelni internetowej

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOKRSKU 1. Regulamin ustala zasady oferowania i świadczenia usług internetowych realizowanych w ramach zadań statutowych objętych Ustawą o bibliotekach z dn. 27 VI 1997 ( Dz. U. Nr 85. poz. 539 ze zm.). 2. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna dla wszystkich czytelników Biblioteki. Korzystanie z niej jest bezpłatne, […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory
Accessibility