Jesteś tutaj:

Kategoria: Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na oświetlenie sceniczne oraz sprzęt nagłośnieniowy

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej informuje o unieważnieniu postepowania na zakup oświetlenia scenicznego oraz sprzętu nagłośnieniowego. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęła oferta zgodna z zapytaniem ofertowym.

W związku z tym ponownie ogłasza się rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Zakup oświetlenia scenicznego oraz sprzętu nagłośnieniowego”.

Oferty należy składać w GBP w Mokrsku do dnia 7.08.2014 r. Więcej „Zapytanie ofertowe na oświetlenie sceniczne oraz sprzęt nagłośnieniowy”

Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup oświetlenia scenicznego oraz sprzętu nagłośnieniowego

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Zakup oświetlenia scenicznego oraz sprzętu nagłośnieniowego” w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro.

Zamówienie zgodnie z zadaniem ” Zaplecze kultury – zakup wyposażenia”, na które Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury / Infrastruktura domów kultury. Więcej „Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup oświetlenia scenicznego oraz sprzętu nagłośnieniowego”

Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na instrumenty dęte

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Zakup instrumentów dętych” w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro.

Zgodnie z umową przyznanej pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, dotyczącej operacji:
„W dobrym tonie – warsztaty muzyczne, sparing orkiestr dętych oraz doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej”. Więcej „Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na instrumenty dęte”

Do góry