Informacja o XIII Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych

Powiększ obraz

Wielkimi krokami zbliża się nowy, proponowany w czerwcu, termin XIII Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Komornikach, przypadający na 14 – 15 września 2019 r. Mamy nadzieję, że ten czas okaże się bardziej dogodny dla nas wszystkich i spotkamy się w licznym gronie.
Zapraszamy do zgłaszania grup teatralnych w terminie do 2 września.

Imienna lista uczestników-Sejmik 2019

Informacja organizatora-Sejmik 2019

Karta zgłoszenia-Sejmik 2019

Regulamin-Sejmik 2019

Regulamin-Sejmik 2019-okładka

Informacja o nowym terminie Sejmików

Komunikat dot. Sejmiku