„Moniuszko w Mokrsku”

Powiększ obraz

Gmina Mokrsko uhonorowała Rok Moniuszkowski realizując zadanie „Moniuszko w Mokrsku” dofinansowane w ramach Programu Mikrogranty „Łódzkie na Plus” 2019 realizowanego przez Centrum OPUS, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt ma za zadanie zaznajomienie mieszkańców naszej gminy z życiem i twórczością Ojca Polskiej Opery poprzez czynny udział mieszkańców w obchodach jubileuszu. Zorganizowanych zostało kilka przedsięwzięć promujących muzykę kompozytora.

22 listopada odbyły się zajęcia dla młodzieży z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Mokrsku, które poprowadziła Ewa Kafel, muzykolog, dyrektor Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „SILESIA”. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawostek z życia i twórczości Stanisława Moniuszki i okresu zaborów, w których tworzył swoje przepełnione patriotyzmem utwory. Mieli także okazję wysłuchania fragmentów znanych pieśni i arii operowych w mistrzowskim wykonaniu. Okazało się, że niektóre utwory są młodzieży dobrze znane, choć niekoniecznie umieli połączyć je z postacią Moniuszki, jako kompozytora. Ciekawą informacją była także wiadomość, iż „Halka” porównywana jest do „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i określana jako epopeja narodowa oraz to, że Teatr Wielki w Warszawie jest największym teatrem operowym na świecie i to właśnie tam wystawione zostały wszystkie opery Stanisława Moniuszki. Informacji było wiele, mam nadzieję, że każdy z uczestników spotkania słysząc melodie polskich tańców narodowych, pomyśli… brzmi niczym Moniuszko!

Agata Rzeźnik