Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na instrumenty dęte

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Zakup instrumentów dętych” w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro.

Zgodnie z umową przyznanej pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, dotyczącej operacji:
„W dobrym tonie – warsztaty muzyczne, sparing orkiestr dętych oraz doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej”.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami (ogłoszenie o postępowaniu,wzór umowy,formularz oferty) dostępnymi poniżej:

1_INSTRUMENTY DĘTE_2014

formularz oferty

umowa wzór

Scan0007 Scan0008