Projekt „Rusz lenia- coś dla ciała, coś dla ducha…” zrealizowany!!

Powiększ obraz

Stowarzyszenie Kok- Książka oraz Kawa działające przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokrsku zakończyło realizację projektu „Rusz lenia- coś dla ciała, coś dla ducha…”. W ramach projektu zrealizowano cztery warsztaty: kulinarne, podstaw szycia i przeróbki ubrań, fotograficzne oraz przetapiania plastiku. Dodatkowo raz w tygodniu mieszkanki gminy Mokrsko spotykały się na wspólnych ćwiczeniach rozciągająco- relaksacyjnych. Zaplanowane działania spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem, o czym niewątpliwie świadczyła frekwencja na zajęciach.

Projekt dofinansowano w ramach Programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 realizowanego przez Centrum OPUS, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.