Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup oświetlenia scenicznego oraz sprzętu nagłośnieniowego

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Zakup oświetlenia scenicznego oraz sprzętu nagłośnieniowego” w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro.

Zamówienie zgodnie z zadaniem ” Zaplecze kultury – zakup wyposażenia”, na które Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury / Infrastruktura domów kultury.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami (ogłoszenie o postępowaniu,wzór umowy,formularz oferty) dostępnymi poniżej:

2_nagłośnienie i oświetlenie ogłoszenie zamówienia

formularz oferty-1

umowa wzór-1

Scan0009 Scan0010