„Śpiewajcie i grajcie Mu…”

Powiększ obraz

Ubiegłoroczne Święta Bożego Narodzenia stały się już wspomnieniem. Ich atmosferę dało się jednak jeszcze poczuć 17 stycznia w ożarowskiej strażnicy, gidzie odbył się VIII Gminny Przegląd Kolęd. Spotkanie otworzyli Wójt Gminy Mokrsko – Tomasz Kącki, oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Renata Cieślak. Natomiast prowadząca – Irena Wydmuch, wprowadziła licznie zgromadzonych w tematykę.
Na ożarowskiej scenie zaprezentowali się soliści i grupy, młodsi i ci nieco starsi, nie tylko z terenu naszej gminy.
Wystąpili: grupa Spero z przedstawieniem „Opowieść wigilijna”, przedszkole w Ożarowie, przedszkole w Krzyworzece, przedszkole w Mokrsku, szkoła podstawowa w Ożarowie, szkoła podstawowa w Mokrsku, szkoła podstawowa w Krzyworzece, szkoła podstawowa w Chotowie, szkoła podstawowa w Komornikach, Marcel Preś, Paulina Jarząb, orkiestra dęta, Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Ożarowa, Zespół Śpiewaczy Dworzanki z Mokrska, Zespół Śpiewaczy Włościanie z Chotowa oraz chór parafialny z Ożarowa. Na zakończenie wystąpił wspaniały gość specjalny – zespół Trębaczewianie. Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Fotorelacja z Przeglądu