Świetlice wiejskie

Na terenie gminy Mokrsko funkcjonują trzy świetlice wiejskie. Od 1 kwietnia 2022, dwie z nich: ŚW w Chotowie i ŚW w Słupsku, zostały włączone w struktury Domu Kultury w Ożarowie.