Świetlice wiejskie

Na terenie gminy Mokrsko funkcjonują trzy świetlice wiejskie.