Unieważnienie Zapytania ofertowego na „Zakup i dostawę zestawu nagłośnieniowo – oświetleniowego”

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie „Zakup i dostawa zestawu nagłośnieniowo – oświetleniowego” w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro.