Wiemy, kto pojedzie do Tarnogrodu!

Powiększ obraz

Rada Programowa Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych 2019 dokonała wyboru zespołu, który będzie uczestniczył w centralnym, 36 Sejmiku Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. Nominowanym zespołem jest Teatr sPokoleń z Dobronia ze sztuką pt.: „Nie wszyscy złodzieje przychodzą kraść”.

GRATULUJEMY!!!