Zakup oświetlenia scenicznego oraz sprzętu nagłośnieniowego-wybór oferty

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zakup oświetlenia scenicznego oraz sprzętu nagłośnieniowego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

QUEEN 2

E.TYCZKA, S.GROSZEK S.C.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty