Zapytanie ofertowe na zakup spodni męskich ludowych oraz chust ludowych damskich

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „Zakup spodni męskich ludowych oraz chust ludowych damskich”.

Oferty należy składać do dnia 8.09.2014 r. do godz.15.00.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

6_zakup spodni męskich ludowych oraz chust ludowych damskich

formularz ofertowy

umowa wzór