Menu Zamknij

Dobra passa GBP w Mokrsku

W połowie listopada zostały ogłoszone wyniki naboru do Projektu „Rozpracuj to z biblioteką”, do którego biblioteka aplikowała, jak się okazało z sukcesem: Wyniki.

Biblioteka współpracować będzie zatem z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) realizując projekt, który jest nowym, pilotażowym przedsięwzięciem, dzięki któremu bibliotekarze otrzymają profesjonalne wsparcie szkoleniowe i narzędziowe w zakresie pomocy mieszkańcom pozostającym bez pracy lub chcących ją zmienić. Poznają podstawy doradztwa zawodowego oraz zdobędą praktyczne umiejętności obsługi narzędzi internetowych pomocnych    w ocenie potencjału zawodowego. Bibliotekarze będą brali udział w szkoleniach z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, planowaniu rozwoju biblioteki. Ponadto biblioteka główna otrzyma 2 komputery, laptopa, urządzenie wielofunkcyjne, ekran i rzutnik, a każda z filii po 2 komputery i urządzenie wielofunkcyjne, do każdego zestawu dołączony będzie aparat fotograficzny, dodatkowo przez pierwszy rok każda z bibliotek będzie mogła korzystać ze wsparcia technicznego (help-desk).

W ramach projektu biblioteki będą mogły starać się o dotacje w wysokości do 5000,00 zł na projekty wspierające osoby poszukujące pracy lub chcące zmienić zawód.

Więcej informacji o Projekcie: http://www.biblioteki.org/pl/rozpracuj_to_z_biblioteka/o_projekcie

Mokrsko, dn. 7.12.2012                                                                                                 Renata Cieślak