Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Powiększ obraz

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został on ustanowiony w 199 9r., by upamiętnić pięciu studentów z uniwersytetu w Dhace w Bangladeszu, którzy w 1952 r. zginęli podczas pokojowej demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Co rozumiemy pod pojęciem język ojczysty oraz o konieczności ochrony dziedzictwa językowego i zawiłościach języka polskiego, rozmawialiśmy z klasą V, która 21 lutego odwiedziła Gminną Bibliotekę Publiczną w Mokrsku. Uczniowie mieli do rozwiązania wiele zadań językowych. Musieli np. wskazać, która forma jest poprawna – w każdym razie czy w każdym bądź razie; z wielkiej litery czy wielką literą; kontrol czy kontrola. Ich zadaniem było także poprawienie błędów w związkach frazeologicznych, poprawienie błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych, rozszyfrowanie piktogramów i anagramów, i wiele innych. Uczniowie podzieleni na pięć grup rywalizowali między sobą o tytuł Mistrza języka ojczystego. Niestety nie wyłoniono najlepszej grupy i nie nadano tytułu, ponieważ wszystkie grupy uzyskały jednakową ilość punktów. Mamy nadzieję, że młodzież przekonała się, że rozgrywki językowe są nie tylko trudne, ale również pasjonujące. Wszystkich chętnych spróbowania swych sił w quizie językowym zapraszamy do biblioteki.