Rok Moniuszkowski w Komornikach

Powiększ obraz

10 maja z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki i w związku z ogłoszeniem roku 2019 Rokiem Moniuszkowskim, Filię Biblioteczną w Komornikach odwiedzili uczniowie klasy V z miejscowej szkoły podstawowej, którym towarzyszyła nauczycielka muzyki – p. Iwona Olek-Faryś. Tematem lekcji było życie i twórczość Stanisława Moniuszki – wybitnego polskiego kompozytora, organisty, nauczyciela oraz ojca Opery Narodowej.Tworzył muzykę o charakterze narodowym, wplatając w utwory elementy ludowe. Jego najsłynniejsze opery to „Halka” i „Straszny Dwór”. Uczniowie klasy V nie tylko poznali wiele cennych informacji o życiu i twórczości słynnego kompozytora, które przybliżyła im bibliotekarka Jadwiga Zawadzka, ale także wysłuchali kilku jego utworów. Uczniowie usłyszeli pieśń „Prząśniczka”, mazura oraz „Arię z Kurantem” z opery „Straszny Dwór”, tańce góralskie oraz fragmenty arii Halki i Jontka z opery „Halka”. Po utrwaleniu wiadomości, uczniowie w dwóch grupach mieli za zadanie wykonać plakat, który przedstawiał najważniejsze fakty z życia i twórczości Stanisława Moniuszki. Powstały piękne plakaty, które można podziwiać w bibliotece.