Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup butów ludowych

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Pracownia Strojów Ludowych i Haftu Stanisława Łukaszczyk z Poronina.

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY