Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup spodni męskich ludowych i chust ludowych damskich

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Pracownia Strojów Ludowych i Haftu Stanisława Łukaszczyk z Poronina.

ogłoszenie o wyborze wykonawcy